+31(0)174 - 614 416

info@bongersexpeditie.nl

Under Construction


What is bongers


Bongers Expeditie B.V., uw douaneagent.

Bongers Expeditie B.V. is reeds jaren actief als douaneagent met de gehele EU als werkgebied. Een team van uitstekend gemotiveerde mensen verzorgen voor u alle vormen van douane documentatie. Wij zijn groot geworden door snelle en zeer goede service. Vriendelijkheid en maatwerk staan in onze dienstverlening voorop.

Verzorgen van al uw douanezaken. Zoals alle facetten van uw bedrijfsvoering verdienen ook uw douanezaken een expert. Meer dan ooit verlangt de huidige koers van de douane/belastingdienst een specialist in uw bedrijf. Deze specialist zijn wij. Zeker na de uitbreiding van de EU dienen uw douanezaken in specialistische en betrouwbare handen te zijn. Door de elektronische verwerking van uw douane/belasting gegevens wordt steeds meer kennis van de aangever verlangd.Bongers Expeditie B.V., your customs agent.

Bongers Expeditie B.V. has been active for years as a customs agent with the entire EU as its working area. A team of highly motivated people will take care of all forms of customs documentation for you. We have grown due to fast and excellent service. Friendliness and customization are paramount in our services.
Taking care of all your customs matters. Like all facets of your business, your customs matters deserve an expert. More than ever, the current course of the customs / tax authorities requires a specialist in your company. We are this specialist. Certainly after the enlargement of the EU, your customs affairs must be in specialist and reliable hands. The electronic processing of your customs / tax data requires more and more knowledge of the declarant.