+31(0)174 - 614 416

info@bongersexpeditie.nl

Bongers expeditie BV is a "one stop shop" for all your customersdeclarations: import, export and transit


What is bongers


Bongers Expeditie B.V., uw douaneagent.

Bongers Expeditie B.V. is reeds jaren actief als douaneagent met de gehele EU als werkgebied. Een team van uitstekend gemotiveerde mensen verzorgen voor u alle vormen van douane documentatie. Wij zijn groot geworden door snelle en zeer goede service. Vriendelijkheid en maatwerk staan in onze dienstverlening voorop.

Verzorgen van al uw douanezaken. Zoals alle facetten van uw bedrijfsvoering verdienen ook uw douanezaken een expert. Meer dan ooit verlangt de huidige koers van de douane/belastingdienst een specialist in uw bedrijf. Deze specialist zijn wij. Zeker na de uitbreiding van de EU dienen uw douanezaken in specialistische en betrouwbare handen te zijn. Door de elektronische verwerking van uw douane/belasting gegevens wordt steeds meer kennis van de aangever verlangd.Bongers Expeditie B.V., your customs agent.

Bongers Expeditie B.V. has been active for years as a customs agent with the entire EU as its working area. A team of highly motivated people will take care of all forms of customs documentation for you. We have grown due to fast and excellent service. Friendliness and customization are paramount in our services.
Taking care of all your customs matters. Like all facets of your business, your customs matters deserve an expert. More than ever, the current course of the customs / tax authorities requires a specialist in your company. We are this specialist. Certainly after the enlargement of the EU, your customs affairs must be in specialist and reliable hands. The electronic processing of your customs / tax data requires more and more knowledge of the declarant.


What is bongers


Bongers Expeditie B.V. is een “one stop shop” voor al uw douane aangiften: import, export en transit.
Door onze AEO Douane status (Authorized Economic Operator) gecombineerd met een team van bekwame en behulpzame collega's kunnen we uw bedrijf ontzorgen door het verwerken en invoeren van de benodigde export-en douane documenten en in/uitklaringen.

De documenten en processen welke wij o.a. voor u kunnen verzorgen zijn:

•Export/Import documenten uit Nederland
•Import/Export documenten EU/Niet EU landen
•Alle documenten en aangiften mbt Brexit /UK inclusief Portbase en import in het Verenigd Koninkrijk
•PEACH aangiften voor al uw producten die bij binnenkomst in het VK gekeurd moeten worden
•T1/T2 Douane Documenten
•Inklaringen gekoppeld aan de douane-aangiften

Door een intensieve samenwerking aan te gaan met onze IT partners AEB en Trouvé, kunnen wij op een snelle, efficiënte en veilige wijze uw documenten digitaal verwerken en toesturen zodat uw goederen zonder vertragingen op de plaats van bestemming aankomen.

Mocht u vragen hebben of bespreken wat we voor u kunnen betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Bongers Expeditie B.V. is a “one stop shop” for all your customs declarations: import, export and transit.
Thanks to our AEO Customs status (Authorized Economic Operator) combined with a team of competent and helpful colleagues, we can unburden your company by processing and entering the necessary export and customs documents and clearances.

The documents and processes that we can take care of for you are:

• Export / Import documents from the Netherlands
• Import / Export documents EU / Non EU countries
• All documents and declarations regarding Brexit / UK including Portbase and import into the United Kingdom
• PEACH declarations for all your products that must be inspected upon entry into the UK
• T1 / T2 Customs Documents
• Clearances linked to the customs declarations

By entering into an intensive collaboration with our IT partners AEB and Trouvé, we can process and send your documents digitally in a fast, efficient and secure manner so that your goods arrive at their destination without delays.

If you have any questions or if you want to discuss what we can do for you, please feel free to contact us.