Expeditiebedrijven zijn de sleutel tot efficiënte grensoverschrijdende handel

11-17-2023

Artikel van : Pitane.Blue

Auteur: Gerrit Saey

Vanuit ons redactiekantoor hebben we dagelijks zicht op de bruisende activiteiten rondom Eindhoven Airport. Deze unieke positie stelt ons in staat om een fascinerende blik te werpen op de wereld van luchthavenlogistiek, douaneactiviteiten en de transportbedrijven die de regio bedienen. Met de drukte van het komen en gaan van vliegtuigen, de nauwgezette werkzaamheden van douaneagenten, en de constante stroom van transportbedrijven, vormt Eindhoven Airport een cruciaal knooppunt in de keten van internationale handel en logistiek.

Eindhoven Airport dient als een belangrijke schakel in zowel de Europese als de mondiale handel. De luchthaven faciliteert een aanzienlijk volume aan goederenverkeer, variërend van high-tech producten tot alledaagse consumptiegoederen. Rondom Eindhoven Airport opereren diverse expeditiebedrijven die essentieel zijn voor het transport en de logistiek van geïmporteerde en geëxporteerde goederen. Hun rol in het coördineren van logistieke processen, van opslag tot transport, is onmisbaar.

Brexit

De Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, heeft een aanzienlijke impact gehad op de mobiliteit en de import- en export van goederen tussen de EU en het VK. Na de Brexit zijn er nieuwe handelsbarrières opgeworpen. Dit betreft niet alleen tarieven, maar ook niet-tarifaire belemmeringen zoals extra controles, papierwerk en normen. Deze veranderingen hebben een directe impact op de mobiliteit van goederen. Vrachtwagens en transportmiddelen ervaren vertragingen aan de grenzen door extra douanecontroles en documentatievereisten.

Expeditiebedrijven en douaneagenten hebben beide een belangrijke rol in de internationale handel, maar ze vervullen vaak wel verschillende functies. Importeurs en exporteurs moeten nu voldoen aan complexere douaneprocedures. Dit omvat de noodzaak van nauwkeurige douanedocumentatie, zoals exportaangiften, importvergunningen en oorsprongscertificaten. Voor bedrijven die niet gewend zijn aan deze procedures, kan dit leiden tot significante vertragingen en verhoogde kosten.

Een expeditiebedrijf, ook wel een expediteur (expeditio) genoemd, is een onderneming die in eigen naam en op commerciële basis het vervoer van goederen voor opdrachtgevers organiseert, zonder dit transport zelf uit te voeren. Nederlandse expeditiebedrijven spelen een cruciale rol, vooral als het gaat om het aanmaken van de benodigde douanedocumenten. Met name hun rol in het begeleiden van bedrijven door complexe douaneprocessen, het waarborgen van handelscontinuïteit, en het ondersteunen van aanpassingen aan de nieuwe handelsrealiteit zijn kerntaken van deze bedrijven.

douaneagent

Een douaneagent, ook wel een douanemakelaar genoemd, speelt een cruciale rol in het internationale handelsproces, vooral in situaties zoals de post-Brexit handelscontext. Een douaneagent is verantwoordelijk voor het voorbereiden en indienen van de vereiste douanedocumenten namens de importeur of exporteur. Dit omvat het invullen van aangiften, oorsprongscertificaten en andere relevante documenten. Ze zorgen ervoor dat alle papierwerk voldoet aan de nationale en internationale douaneregels en wetgeving.

Douaneagenten berekenen de verschuldigde invoerrechten en belastingen op basis van de waarde, oorsprong en classificatie van de goederen. Ze helpen bij het faciliteren van de betaling van deze kosten aan de douaneautoriteiten. Ze helpen bij het communiceren van informatie en het oplossen van eventuele vragen of problemen die kunnen ontstaan en in sommige gevallen vertegenwoordigen ze het bedrijf tijdens douane-inspecties en audits. Ze voorzien hun klanten van advies over veranderingen in douanewetgeving en handelsakkoorden die van invloed kunnen zijn op de import- en exportprocessen en helpen bedrijven met strategische planning rondom import- en exportactiviteiten om compliance te verzekeren en kosten te minimaliseren.

vertragingen

Douaneagenten assisteren bij het oplossen van problemen zoals vertragingen bij de douane, ontbrekende of onjuiste documentatie, en misverstanden over classificaties of tarieven. Ze helpen bij het beheer van risico’s die gepaard gaan met grensoverschrijdende handel, waaronder naleving van regelgeving en potentiële boetes. In sommige gevallen coördineren douaneagenten ook het transport van goederen, inclusief het regelen van vervoer en opslag. Hun expertise en diensten zorgen voor een soepele en conforme afhandeling van import- en exportactiviteiten, wat vooral belangrijk is in complexe handelsscenario’s zoals die na de Brexit.

 

De Rotterdamse haven, bekend als een van de grootste en meest efficiënte havens ter wereld, speelt een sleutelrol in de Europese en globale handel, met een bijzondere nadruk op de overslag van groente en fruit. Samen met het nabijgelegen Westland, bekend om zijn uitgestrekte kassen en agrarische innovatie, vormt deze regio een unieke en vitale combinatie in de wereldwijde fruitindustrie. Het Westland, vaak aangeduid als de ‘Glazen Stad’, is een epicentrum van tuinbouw en agrarische innovatie. De nabijheid van de Rotterdamse haven tot het Westland creëert unieke synergiën. De haven faciliteert de snelle distributie van in het Westland geteelde producten naar internationale markten, terwijl het tevens als invoerpunt dient voor de aanvoer van buitenlandse producten. En dat vraagt weer een professionele aanpak.

“one stop shop” 

Met een visie op het bieden van gespecialiseerde douanediensten, werd Bongers Expeditie B.V. meer dan twee decennia geleden opgericht. De samenwerking tussen Bongers Expeditie en AEB demonstreert hoe Nederlandse douane-expediteurs zich succesvol hebben kunnen aanpassen aan veranderende handelsomstandigheden. Het verhaal toont aan hoe innovatie, flexibiliteit en samenwerking essentieel zijn voor groei in de dynamische wereld van internationale handel en douanediensten.

De impact van de Brexit kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken, waaronder economisch, politiek, sociaal en cultureel. Bedrijven konden ook profiteren in hun groei door de Brexit maar moesten zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dit heeft ook nieuwe kansen gebracht, maar elke kans kwam met de eigen uitdagingen. Zo heeft Bongers Expeditie, een vooraanstaande Nederlandse douane-expediteur, destijds een significante transformatie ondergaan. Deze verandering werd gedreven door de noodzaak om zich voor te bereiden op de nieuwe realiteit van handel na de Brexit.

Het gehele proces wordt nu binnen het bedrijf door één systeem afgehandeld. Het kostte enige tijd voordat alle noodzakelijke onderdelen van een complex douaneproces in elkaar pasten. Als expert in het inklaren van bederfelijke waren zoals planten, bloemen, groenten, fruit, vlees, zuivel en algemene producten, was het van cruciaal belang dat Bongers efficiënt en snel kon blijven opereren. De samenwerking met AEB heeft Bongers in staat gesteld om als broker en klant op te treden en douanediensten aan te bieden in meerdere landen. Door de AEO Douane status (Authorized Economic Operator) gecombineerd met een team van bekwame en behulpzame collega’s kunnen ze elk bedrijf ontzorgen door het verwerken en invoeren van de benodigde export- en douane documenten en in/uitklaringen.

NVWA

Bij het exporteren van goederen komt veel kijken voor de ondernemers. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk recentelijk aangekondigd dat per 31 januari 2024, producten binnen de zogenaamde ‘medium risk group’ onderhevig zullen zijn aan een verplicht fytocertificaat. Dit besluit sluit aan bij de bestaande regelgeving voor de ‘high risk group’, waarvoor een fytocertificaat reeds een vereiste is. De specifieke producten die onder de ‘medium risk group’ vallen, zijn momenteel nog niet bekendgemaakt, wat leidt tot vragen en onzekerheden binnen de betrokken sectoren. Er is vanuit diverse hoeken in het Verenigd Koninkrijk om opheldering gevraagd over deze categorie.

Deze nieuwe regelgeving heeft aanzienlijke gevolgen voor de handel en export vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. Met de uitbreiding van de fytocertificaatplicht naar een bredere groep producten, is een toename van het aantal vereiste inspecties onvermijdelijk. Dit legt extra druk op de keuringsdiensten. Om de verwachte toename in inspecties het hoofd te bieden en efficiëntie in het proces te waarborgen, heeft het Verenigd Koninkrijk het Bedrijfscontrolesysteem in het leven geroepen. Dit systeem stelt erkende bedrijven in staat om zelf de vereiste fytosanitaire controles uit te voeren. Deze aanpak vermindert de belasting op de officiële keuringsdiensten en bevordert tegelijkertijd de zelfregulering binnen de sector. Belangrijk hierbij is dat de medewerkers van deze erkende bedrijven specifiek opgeleid zijn tot bevoegde fytosanitaire medewerkers, om de integriteit en nauwkeurigheid van de controles te waarborgen.

AEO

De Authorized Economic Operator (AEO) status is een internationaal erkende kwaliteitsmarkering die aangeeft dat de rol van een bedrijf in de internationale supply chain veilig is en dat hun douaneprocedures efficiënt en conform de douanewetgeving zijn. Deze status wordt uitgegeven door douaneautoriteiten in de Europese Unie en wordt ook erkend in landen buiten de EU. Het AEO-certificaat kan worden verkregen door een verscheidenheid aan bedrijven binnen de internationale handelsketen, inclusief fabrikanten, exporteurs, importeurs, expediteurs, douaneagenten en logistieke dienstverleners.

 

Bron: Pitane.Blue

Auteur: Gerrit Saey