Gefaseerde overgang van PEACH naar IPAFFS in het Verenigd Koninkrijk

01-11-2022

Het is alweer ruim één jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk zich afsplitste van de EU.

In het pakket van maatregelen nadat het VK uit de EU stapte, is de invoering van de vooraanmeldingen voor de import van o.a. planten, bloemen, levensmiddelen en andere dierlijke en dierlijke bij-producten opgenomen.

Het afgelopen jaar moesten met name de planten bij import in het VK voor aangemeld worden in het Engelse PEACH systeem. Na 12 maanden gebruik gemaakt te hebben van het PEACH systeem, is het nu tijd om zowel het PEACH als ook het IPAFFS systeem te gebruiken.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting om alle zendingen  met producten van dierlijke oorsprong (POAO) en dierlijke bijproducten (ABP) vooraf aan te melden op IPAFFS, en alle planten, plantaardige producten en levensmiddelen met een hoog risico, niet van dierlijke oorsprong (HRFNAO) die zijn gecategoriseerd als ‘gereglementeerd en meldingsplichtig’ moeten eveneens vooraf worden aangemeld op IPAFFS of het PEACH systeem.

Vanaf 1 januari ’22 moeten alle zendingen met bovengenoemde producten tenminste 4 uur voor aankomst in het VK voor aangemeld zijn. Deze 4 uur voorwaarde blijft van kracht tot minimaal 30 juni 2022.

De volgende informatie is nodig voor de vooraanmelding:

 • Welk type dierlijk product of goederen u invoert (d.w.z. POAO, ABP, HRFNAO)
 • Herkomst van het dierlijke product of de goederen (in welk land het is geproduceerd, van oorsprong)
 • Goederencode (HS code) (te kiezen uit een voor gedefinieerde lijst)
 • Type product (te kiezen uit een vooraf bepaalde lijst)
 • Soort product (kan worden gekozen uit een vooraf bepaalde lijst)
 • Netto gewicht van het product (kg)
 • Datum van aankomst in Groot-Brittannië
 • Reden voor de invoer van de zending (d.w.z. interne markt, doorvoer, onderzoek, enz.)
 • Plaats van bestemming van de zending
 • Adressen en contactgegevens van de plaats van oorsprong, de importeur en de plaats van bestemming
 • Gegevens over de haven van binnenkomst

Lijst van goederen die vanaf 1 januari 2022 onderworpen zullen zijn aan regelgeving met betrekking tot de import van de eerder genoemde producten.

Wanneer deze informatie niet voorhanden is, kan de vooraanmelding niet ingediend worden en blijft de zending geblokkeerd. Immers, het IPAFFS import (IMP) nummer moet toegevoegd worden aan de import aangifte in box 44.

Vanaf 1 juli 2022 zullen de gegevens die vereist zijn voor het aanmelden van zendingen veranderen en zullen extra velden moeten worden ingevuld, evenals het aanleveren van certificaten. Meer informatie hierover zal met u worden gedeeld zodra er meer bekend is over de aanvullende specifieke voorwaarden.