+31(0)174 - 614 416

info@bongersexpeditie.nl

Brexit news


Merkel over Brexit: 'Lidstaten beginnen geduld te verliezen'

01-12- 2020 16:02
Laatste update: 7 uur geleden
Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben elkaar maandag gewaarschuwd dat de tijd om een Brexit-deal te sluiten dringt, en dat terwijl er nog grote knelpunten zijn. Zo zijn de twee partijen het nog steeds niet eens over de visserij.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwoordde na weer moeizame onderhandelingen in Londen dit weekend de frustratie van verschillende EU-leiders. "We hopen de onderhandelingen tot een goed einde te kunnen brengen, maar wij hebben niet koste wat kost een deal nodig en dat hebben we duidelijk gemaakt", zei ze. "Een deal is in ieders belang." Ze zei dat sommige lidstaten hun geduld beginnen te verliezen.

Toch wordt het steeds minder realistisch dat de twee partijen een handelsdeal sluiten. De Britse premier Boris Johnson lijkt daar niet mee te zitten. Hij zegt dat een deal de voorkeur heeft, maar dat het VK ook zonder deal een mooie toekomst tegemoetgaat.

Volgens een woordvoerder van Johnson is er afgelopen weekend wel wat vooruitgang geboekt maar hebben de twee partijen nog steeds een verschillend standpunt over bijvoorbeeld de visserij. "We willen zo snel mogelijk een handelsdeal sluiten, maar we zijn er duidelijk over geweest dat we niet van standpunt veranderen", zei hij.

Het VK verlaat de Europese interne markt op 31 december, als de transitieperiode die volgde op het vertrek uit de EU ten einde loopt. Als er dan geen deal is, vallen de twee partijen terug op de regels van de handelsorganisatie WTO, met invoerheffingen op veel producten als gevolg. Deskundigen beschouwen dat als een economisch rampscenarioMerkel on Brexit: 'Member states are starting to lose patience'
01-12-2020 at 04:02 PM
Last update: 7 hours ago
The United Kingdom and the European Union warned each other on Monday that the time to conclude a Brexit deal is urgent, while there are still major bottlenecks. For example, the two parties are still not in agreement on fishing.

After another difficult negotiations in London this weekend, German Chancellor Angela Merkel expressed the frustration of several EU leaders. “We hope to be able to bring the negotiations to a successful conclusion, but we don't need a deal at all costs and we have made that clear,” she said. "A deal is in everyone's interest." She said some member states are starting to lose patience.

Yet it is becoming less and less realistic for the two sides to conclude a trade deal. British Prime Minister Boris Johnson does not seem to mind. He says that a deal is preferable, but that the UK has a bright future even without a deal.

According to a spokesperson for Johnson, some progress has been made over the weekend, but the two parties still have different positions on, for example, fishing. "We want to close a trade deal as soon as possible, but we have been clear that we are not changing our position," he said.

The UK will leave the European internal market on December 31, when the transition period following the departure from the EU comes to an end. If there is no deal, the two sides fall back to the rules of the trade organization WTO, resulting in import duties on many products. Experts consider that an economic disaster scenario


Brexit news


Britse overheid voorspelt rij van 7.000 vrachtwagens bij grens na no deal

23 september 2020 16:02
Laatste update: 23 september 2020 16:02

De Britse overheid verwacht in januari lange rijen vrachtwagens in Dover als de EU en het VK er niet in slagen om een handelsdeal te sluiten. In het ergste scenario staan er straks rijen van zevenduizend vrachtwagens die de EU in willen zonder de juiste papieren. Dat staat in een uitgelekte brief van de Britse overheidBij dat ergste scenario gaat de overheid ervan uit dat 70 procent van alle vrachtwagenchauffeurs die de EU in willen, niet voorbereid zijn op de Brexit. Ze hebben dan dus niet de juiste papieren om de grens over te steken.
Als er inderdaad een rij van zevenduizend vrachtwagens zou komen te staan, moeten de chauffeurs ongeveer twee dagen wachten voordat ze de grens over kunnen. De goederenstroom tussen Dover en Calais zou dan met 80 procent kunnen slinken.
De brief is geschreven door minister Michael Gove van Kabinetszaken. Hij denkt dat het in de eerste dagen van januari nog wel mee zal vallen met de drukte, maar dat die daarna snel toeneemt. Na ongeveer drie maanden zal de drukte weer afnemen, tenzij Frankrijk strenge paspoortcontroles invoert. Dat zou de doorstroom ook kunnen belemmeren.UK government predicts row of 7,000 trucks at border after no deal

September 23, 2020 4:02 PM
Last update: 23 September 2020 4:02 PM

The UK government expects long lines of trucks in Dover in January if the EU and UK fail to secure a trade deal. In the worst scenario, there will soon be rows of seven thousand trucks that want to enter the EU without the correct papers. This is stated in a leaked letter from the British government In that worst scenario, the government assumes that 70 percent of all truck drivers who want to enter the EU are not prepared for Brexit. So they do not have the correct papers to cross the border.
If there were indeed a line of 7,000 trucks, the drivers would have to wait about two days before they could cross the border. The flow of goods between Dover and Calais could then be reduced by 80 percent.
The letter was written by Cabinet Affairs Minister Michael Gove. He thinks it will be okay with the crowds in the first days of January, but that it will increase quickly afterwards. After about three months, the crowds will diminish again unless France introduces strict passport controls. That could also hinder the flow